Privātuma politika

SIA “MSG Center” Privātuma politika
1. SIA “MSG Center” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40103237802, juridiskā adrese: Mārcienas 1-68, Rīga, LV-1084, Latvija) (turpmāk – bernumode), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.
Šī Privātuma politika izskaidro, kā bernumode apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko bernumode ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.
Personas datu ievākšana un izmantošana
2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat bernumode pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.
3. SIA “MSG Center” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www. bernumode.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
4. Iegūtos personas datus izmantojam, veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi vai pieprasījumi.
Labākai klientu apkalpošanai www.bernumode.lv informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust mūsu sadarbības partneriem, kuru pienākums ir preču piegāde. Trešajām pusēm nododamie dati var būt:
• Vārds, uzvārds,
• e-pasta adrese,
• tālruņa numurs,
• piegādes adrese.
• dzīvesvietas adrese.
 4.1. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www. bernumode.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.
5. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
5.1. Lietotāja pasūtījuma statusa apstrāde, pasūtījuma izpilde un paziņošana.
5.2 Izveidot atsauksmes no lietotāja.
5.3. Lietotāja personas datu autentiskuma un pilnīguma apstiprināšana.
5.4 Nodrošināt Lietotāju ar produktu atjauninājumiem, īpašiem piedāvājumiem, cenu informāciju, biļeteniem un citu informāciju.
5.5. Klienta nodrošināšana ar efektīvu klientu un tehnisko atbalstu, ja rodas problēmas saistībā ar interneta veikala izmantošanu www.bernumode.lv
6. Maksājot ar kredītkarti, visas kartes ievadīšanas darbības tiek veiktas, izmantojot VISA un MasterCard sertificētu pakalpojumu. Šī pakalpojuma lapā tiek parādīts karšu datu ievadīšana, un lietotājs uz bankas lapas tiek ievadīts galīgais maksājuma apstiprinājums. Šajā gadījumā interneta veikalam www.bernumode.lv nav piekļuves konfidenciālajai informācijai, kuru ievadījis lietotājs, bet saņem maksājuma apstiprinājumu.
7. Lietotājs piekrīt, ka Vietnes administrācija ir tiesīga nodot personas datus trešajām pusēm, jo īpaši kurjeru pakalpojumiem, pasta organizācijām, telekomunikāciju operatoriem, tikai lai izpildītu pasūtījumu.
Personas datu glabāšanas ilgums
8. SIA “MSG Center” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “MSG Center” var realizēt savas leģitīmās intereses;
• kamēr SIA “MSG Center” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
• kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes
9. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA “MSG Center” mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc SIA “MSG Center” izmanto sīkdatnes?
10. SIA “MSG Center” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
• sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
• mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
• iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
• uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.
11. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “MSG Center” leģitīmā interese.
12. SIA “MSG Center” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “MSG Center” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.
13. SIA “MSG Center” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.bernumode.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes
14. SIA “MSG Center” mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole
15. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).
16. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.
17. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
18. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “MSG Center” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:
• rakstveidā, iesniedzot SIA “MSG Center” veikalā Rīgā, Deglava ielā 120, LV-1082, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
19. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
20. SIA “MSG Center” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Tiesības atsaukt piekrišanu
21. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: info@bernumode.lv
22. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@bernumode.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils

Izmaiņas Privātuma politikā
23. SIA “MSG Center” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.bernumode.lv.

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website.Privacy Policy

Ienākt

Megamenu

Compare0My Wishlist0

Your cart

There are no more items in your cart