Iepirkšanas Noteikumi | Distances Līgums

Iepirkšanas Noteikumi - Distances Līgums

Lūdzam Jūs pirms pasūtījuma uzmanīgi izlasīt šos noteikumus. Noformējiet pasūtījumu tikai tad, ja pilnībā saprotat un piekrītat zemāk izklāstītajiem noteikumiem.

Šo līgumu savstarpēji slēdz SIA "MSG Center", interneta veikala bernumode.lv īpašnieks, un Pircēju, kurš veic pirkumu bernumode.lv interneta veikalā.

Distances līguma nosacījumi attiecas uz visiem bernumode.lv interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie iepirkšanās noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir pircēja (turpmāk - Pircējs) un pārdevēja (turpmāk – bernumode) (turpmāk kopā sauktas par Pusēm), juridiski saistošs dokuments, kas nosaka tiesības un pienākumus preču iegādei, to apmaksai, piegādes un atgriešanas nosacījumus un kārtību, kā arī citus ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā bernumode.lv (turpmāk bernumode.lv) saistītos noteikumus.

1.2. Pircējs pēc šiem Noteikumiem ir persona, kura ir reģistrējusies bernumode.lvkā pircējs un /vai noformējusi pasūtījumu.
bernumode.lvvar iepirkties:

1.2.1. Rīcībspējīga fiziska persona, kura ir sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēju neierobežo tiesas lēmums;
1.2.2. Nepilngadīga persona no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu;
1.2.3. Juridiskā persona

1.3. Piereģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs nepārprotami apstiprina, ka ir tiesīgs iepirkties bernumode.lv.
1.4. bernumode patur tiesības jebkurā laikā mainīt, rediģēt vai papildināt šos noteikumus. Par noteikumu izmaiņām pircējs tiek informēts
bernumode.lvvietnē. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties no to pasludināšanas brīža, kad tie ir pieejami abām iesaistītajām pusēm. Tāpēc Pircējam ieteicams iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas.
1.5. bernumode tiek atbrīvots no jebkuras atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar
Noteikumiem, neskatoties uz to, ka viņam ir sniegta šī iespēja.

 

2. PIRKŠANAS - PĀRDOŠANAS LĪGUMS

2.1. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs internetveikalā noformē un veic pasūtījumu.
2.2. Noslēdzot Pirkšanas – pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas laikā preču sortiments, to cenas, kā arī citi noteikumi ir saistoši Pircējam un Pārdevējam un var tikt mainīti tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
2.3. Pirkšanas – pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un saglabāti
bernumode.lv datu bāzē.

3. PIRCĒJA TIESĪBAS

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces internetveikalā bernumode.lv, ievērojot šos noteikumus.
3.2. Pircējs patur tiesības atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrupadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
3.3. 3.2 punktā atrunātās tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja prece nav tikusi bojāta vai nav izmainīts tās vizuālais izskats, kā arī tā nav tikusi lietota.

4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS

Ja pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt interneta veikala darbībai, datu drošībai, tad Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēja piekļuvi tiešsaistes veikalam bernumode.lv.

5. PĀRDEVĒJA SAISTĪBAS

5.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot interneta veikala pakalpojumus, kuru darbošanās nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi interneta veikalā bernumode.lv pasludinātie nosacījumi.
5.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt Pircēja izvēlētā piegādes veidā, vadoties pēc nosacījumiem, kurus nosaka šie Noteikumi.
5.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personīgo informāciju.
5.4. Kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā
bernumode.lv iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, pirms tam informējot Pircēju. Pārdevējs var piedāvāt analoģisku preci. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 darba dienu laikā.
5.5. Pārdevējs var neatgriezt Pircējam viņa samaksāto naudas summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam.

6. PREČU CENA

6.1. Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas

6.2. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.

6.3. Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās.

6.4. Preču cenas neietver pasūtījuma sagatavošanas, piegādes izdevumus. Piegādes izdevumu izcenojums, kas ir norādīts interneta veikalā, var mainīties.

6.5. Valstīm, kuras neietilpst Eiropas savienībā tiek piemērots 0% PVN likme.

 

7. APMAKSAS NOTEIKUMI

7.1. Skaidrā naudā, ja klients ir izvēlējies piegādes metodi uz kādu no mūsu veikaliem. Klients var apmaksāt pasūtījumu uz vietas un saņemt kases čeku.

7.2. Apmaksa ar pārskaitījumu uz norādītiem SIA "MSG Center" bankas rekvizītiem. Uzņēmuma rekvizīti ir norādīti pasūtījuma apstiprinājumā, kas tiek nosūtīts uz pircēja norādīto e-pastu.

7.3. Ar maksājumu kartēm - VISA, MasterCard:

7.3.1. Pircējs var apmaksāt pasūtījumu ar kredītkarti, ja viņš ir izvēlējies piegādes veidu uz kādu no mūsu veikaliem. Pircējs var apmaksāt pasūtījumu uz vietas un saņemt kases čeku.

7.3.2. Pircējs var norēķināties ar kredītkarti tieši interneta veikala vietnē bernumode.lv

7.3.3. Maksājums tiek veikts EUR. Valūtas kursu nosaka emitējošā banka.

7.3.4. Apmaksa ar mūsu partneru līzinga kompānijas palīdzību esto.lv Var noformēt bezprocentu maksājumu uz 3 mēnešiem, vai līzingu uz ilgāku laiku. Sīkāku informāciju var atrast šeit.

8. PREČU / PAKALPOJUMU PIEGĀDES NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

8.1. Pircējam, pasūtot preces, ir pienākums norādīt precīzu piegādes adresi.
8.2. Pircējam ir pienākums saņemt preces pašam. Ja Pircējs pats preces nevar saņemt, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas preču piegādes dēļ neatbilstošai personai.
8.3. Parasti preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi termiņos, kas norādīti sadaļā "Preču piegāde"
8.4. Cenas var atšķirties atkarībā no esošo partneru piedāvājumiem
8.5.
Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai piegādātas nelaikā trešo personu vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

8.6. Saņemot preci Omniva vai DPD pakomātā, Klients saņem īsziņu par preces gatavību saņemšanai konkrētajā pakomātā.
8.
7. Par preces saņemšanas pierādījumu kalpos saņemšanas akts vai e-pasta apstiprinājums, ka paciņa ir saņemta un izņemta no pakomāta.
8.
8. Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādā veidā ārēji bojāts), Pircējam ir pienākums to atzīmēt faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma pieņemšanas un nodošanas dokumentā, un Pārdevēja vai tā pārstāvja klātbūtnē sastādīt brīvas formas sūtījuma pārkāpumu aktu. Ja Pircējs neizpilda šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības preču bojājumu dēļ, ja tādu bojājumu izveidošanās pamatojums nav rūpnīcas brāķis vai arī preču komplektācijas neatbilstība, ja šīs neatbilstības iespējams konstatēt, aplūkojot preces ārpusi.
8.9. Ja Pircējs, saņemot sūtījumu, pamana kādu preču neatbilstību, rūpniecības brāķi vai citus preču defektus, par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Ja sūdzība par neatbilstošu preču kvalitāti tiek apstiprināta un Pircējs atgriež neatbilstošas kvalitātes preces, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt naudu par preci, apmaksājot arī atgriešanas izdevumus.
8.10. Pircējiem, kas sūtījumus saņem Omniva un DPD pašapkalpošanās terminālos, pamanot neatbilstības, ir pienākums par to nekavējoties informēt
bernumode.lv
8.11. Pasūtījums tiek nodots tālākai izpildei tikai no tā brīža, kad pārdevēja kontā ir ieskaitīta pirkuma naudas summa.

8.12. Preču pavadzīme par precēm, kas ir pasūtītas bernumode.lv, izvēloties piegādi ar kurjerpastu vai pakomātiem, tiek nosūtīta Pircējam elektroniski uz viņa pasūtījumā norādīto elektronisko adresi vai ir pieejama jūsu kontā bernumode.lv.

8.13. Sūtot ar Latvijas pasts starpniecību, sūtījumu ir iespējams apdrošināt. Apdrošināšanas izmaksas sastāda 2% no pasūtījuma vērtības, un to sedz Pircējs.
8.14. SūtotarEMSstarpniecību, naviespējamspapildusapdrošinātsūtījumus. Automātiskā apdrošināšana 134 EURapmērā iekļautapiegādescena.

9. PREČU ATGRIEŠANA UN APMAIŅA

9.1. Pircējs var apmainīt preci pret citu modeli vai izmēru:

9.1.1. Apmainīt preci pret jebkuru citu var 14 dienu laikā!
9.1.2. Ja Pircējs vēlas apmainīt preci, tai jābūt tās sākotnējā, oriģinālā izskatā un stāvoklī - bez lietošanas pazīmēm vai netīrumiem (apaviem jābūt oriģinālajā kastē un apģērbiem ar birkām).
9.1.3
Pircējam jāpievieno dokuments, kas apliecina preces iegādi: čeku vai preču pavadzīmi.
9.1.4.
Pircējam jāaizpilda anketa, kas ir pieejamŠEIT. Ja anketu nav iespējas izdrukāt vai nosūtīt uz e-mail, Pircējs brīvā formā rakstiski apraksta preces apmaiņas iemeslus, kā arī modeli, kuru vēlas iegūt tās vietā.

9.1.5. Pircējs var uzreiz noformēt jaunu pasūtījumu
bernumode.lv, komentāros norādot iepriekšējā pasūtījuma numuru. Pasūtītā prece uzreiz tiks rezervēta Pircējam un nosūtīta uz pasūtījumā norādīto adresi, tiklīdzbernumode.lvsaņems maināmo preci.
9.1.6. Preces atgriešanas izmaksas
bernumode.lvsedz Pircējs (Latvijā un citās valstīs).
9.1.7. Jaunas apmaiņas preces piegādi apmaksā bernumode.lv (tikai Latvijā). Citās valstīs piegādi apmaksā Pircējs.

 

9.2. Ja darbības laikā tiek pamanīts ražošanas defekts vai tiek konstatēts defekts:

9.2.1. Ja Pircējs ir atradis ražošanas defektu - Pircējs par to var ziņot uz e-pasta adresi info@bernumode.lv, pievienojot preču bildes.
9.2.2. Pircējam jāiesniedz pirkumu apliecinošs dokuments - čeks vai pavadzīme.

9.2.3. Tāpat Pircējam jāaizpilda anketa, kuru var atrast ŠEIT. Ja anketu nav iespējams izdrukāt vai nosūtīt, Pircējs var brīvi rakstiski aprakstīt atdošanas vai maiņas iemeslu (un modeli, kuru viņš vēlas saņemt pretī) un bankas konta numuru atmaksai.

9.2.4. Ja, konstatējot defektu, ir jāatdod preces, tiks atmaksātas arī nosūtīšanas izmaksas. Šajā gadījumā bernumode.lvkompensēs visas ar šo pirkumu un tā atdošanu saistītās Pircēja izmaksas.

9.3. Aizpildītā pieteikuma veidlapa jānosūta Pircējam uz info@bernumode.lv.

9.4. Apmaiņa vai atgriešana Patērētāju Tiesību ietvaros

9.5.1. Saskaņā ar 1999. gada 18. marta likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” 27. pantu patērētājs ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes dienas.
9.5.2.
Pretenzijas pieteikuma termiņš precei ir 2 gadi, kura laikā, ja izrādās, ka apaviem vai apģērbam ir bijusi kāda ražotāja pieļautā nepilnība bernumode.lv izskata iespēju no novērst.
9.5.3.
Ar Patērētāju tiesībām (spēkā no 2016 gada 1. janvāra) var iepazīties šeit.
Ar pilnu likuma versiju var iepazīties šeit.

9.6. Atgriežamo preci Pircējs nosūta izmantojot Omniva vai Latvijas Pasta pakalpojumus:

9.6.1. Omniva: Rīgas T/C Minska pakomāts (Nīcgales iela 2, Rīga). Sūtījuma saņēmēja telefona numurs- 23110350
9.6.2.
Ar Latvijas pasta starpniecību uz adresi: SIA MSG Center, Braslas iela 29A-106, Rīga, LV-1084

10. PRIVĀTUMA POLITIKA

10.1. Vispārīgi noteikumi:

10.1.1. Pircēja vietnes bernumode.lvizmantošana nozīmē šīs Privātuma politikas un Pircēja personas datu apstrādes noteikumu pieņemšanu.

10.1.2.  Šajā privātuma politikā ir noteikti bernumode.lv pienākumi neatklāt un nodrošināt tādu personas datu konfidencialitātes aizsardzību, ko Pircējs nodrošina pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma, piesakoties jaunumiem bernumode.lvvietnē vai ievietojot pasūtījums Preču iegādei.
10.1.3. Personas datus, kurus atļauts apstrādāt saskaņā ar šo Privātuma politiku, Pircējs sniedz, aizpildot veidlapu vietnē bernumode.lv, un tajos ir šāda informācija:

10.1.3.1. Pircēja uzvārds, vārds.

10.1.3.2. Pircēja kontakttālrunis.

10.1.3.3. E-pasta adrese (e-pasts).

10.1.3.4. Preču piegādes adrese.

10.1.3.5. Pircēja dzīvesvieta.

10.1.4. Norēķinoties ar kredītkarti, visas karšu datu ievades darbības tiek veiktas, izmantojot VISA un MasterCard sertificētu pakalpojumu. Kartes dati tiek ievadīti šī pakalpojuma lapā, un Pircējs bankas lapā ieraksta galīgo apmaksas apstiprinājumu. Tajā pašā laikā bernumode.lvnav piekļuves Pircēja ievadītajai konfidenciālajai informācijai, bet tikai saņem apmaksas apstiprinājumu.
10.1.5. Izmantojot bernumode.lv, automātiski tiek apkopoti vairāki tehniskie dati, tostarp IP adrese, cookies vai sīkdatnes faili, pārlūka vēsture utt. Pircējs var konfigurēt savu pārlūku tā, lai tas nesaglabātu cookies vai sīkdatnes failus.
10.1.6.
Pircēja personas datus var nodot Latvijas Republikas pilnvarotajām valsts iestādēm tikai uz Latvijas likumdošanā noteiktajiem pamatiem un kartībā.
10.1.7. Pircējs piekrīt, ka
bernumode.lv ir tiesības pārsūtīt personas datus trešajām personām, jo īpaši kurjerdienestiem, pasta organizācijām, telekomunikāciju operatoriem tikai Pircēja pasūtījuma izpildes nolūkos.
10.1.8.
bernumode.lv ir tiesības bez Pircēja piekrišanas veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā.
10.1.9. Jaunā privātuma politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek ievietota
bernumode.lv.
10.1.10. Ja Pircējs nepiekrīt savu personas datu izmantošanai, viņš var nosūtīt ziņojumu uz
bernumode.lv, izmantojot jebkuru no iepriekšminētajām metodēm, kurā būs atteikums izmantot personas datus.

10.2. Pircēja personiskās informācijas vākšanas mērķis:

10.2.1. Apstrāde, pasūtījuma izpilde un Pircēja pasūtījuma statusa paziņošana.

10.2.2. Atgriezeniskās saites izveidošana ar Pircēju.

10.2.3. Pircēja personas datu precizitātes un pilnīguma apstiprinājums.

10.2.4. Nodrošinot Pircēju ar produktu atjauninājumiem, īpašajiem piedāvājumiem, informāciju par cenām, biļeteniem un citu informāciju.

10.2.5. Nodrošinot Pircējam efektīvu klientu un tehnisko atbalstu, ja rodas problēmas saistībā ar bernumode.lv vietnes izmantošanu.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Šie Noteikumi izveidoti, vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.
11.2. Šie Noteikumi un Pušu attiecības saistībā ar šiem Noteikumiem tiek piemēroti un skaidroti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.
11.3. Visas domstarpības, kas radušās šo Noteikumu izpildes dēļ, risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
11.4. Puses ir atbrīvotas no saistībām saskaņā ar šo Noteikumu izpildi, ja to izpildi kavē neparedzētie apstākļi, kas nav pakļauti Pušu gribai, tai skaitā:

11.4.1. Ugunsgrēki, sprādzieni, vētras un citas stihiskās nelaimes un dabas katastrofas, kuras neļauj izpildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;
11.4.2. Negadījumus vai apstākļus, kurus līguma Puses (Puse) nevar kontrolēt un kas neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;
11.4.3. Valdības vai varas rīcību, kura neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuras dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta.

 

 

This website use cookies to ensure you get the best experience on our website.Privacy Policy

Ienākt

Megamenu

Compare0My Wishlist0

Your cart

There are no more items in your cart